|

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни

Във връзка с мое онлайн запитване, с настоящата декларация за съгласие за обработка на лични данни, давам съгласието си, личните ми данни да бъдат: Събирани и обработвани от този уебсайт, във връзка с мое онлайн запитване. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат предоставени на дружества, партньори на сайта. Партньорите на сайта извършват доставка на услуги, куриери, както и на производител/доставчик, с цел обработка и отговор на моето запитване. Запознат/а съм с доброволния характер на предоставяне на данните, както и с последиците от предоставянето им.
  1. Декларирам, че като субект на данните съм запознат/а с категорията лични данни, които се обработват. Запознат/а съм с целта и основанието на обработването им. Запознат/а съм със събиране на лични данни от трети лица при необходимост, във връзка със запитването ми. Запознат/а съм с предоставяне на лични данни на трети лица, при необходимост, във връзка със запитването ми.
  2. Запознат/а съм с начина и срока на съхранение и обработване. Запознат/а съм с правата ми на субект на данните, във връзка с настоящото мое запитване и предоставяне на информация от моя страна.
  3. Запознат/а съм, че имам право на достъп, коригиране и актуализация на предоставените от мен лични данни, по всяко време, с отправено писмено уведомление до Администратора на лични данни.
  4. Запознат/а съм, че имам право на изтриване или оттегляне на даденото от мен съгласие за обработване на личните ми данни, по всяко време, с отправено писмено уведомление до Администратора на лични данни.

Подобни статии