Осигурителен посредник
| |

Осигурителен посредник

Осигурителен посредник към пенсионноосигурителна компания

Ще се радваме да Ви съдействаме при:

  • избор на осигурителен посредник към пенсионноосигурителна компания
  • промяна на участие, възобновяване на осигуряването в Универсален пенсионен фонд или Професионален пенсионен фонд
  • сключване на договори за участие в УПФ/ППФ със служебно разпределени лица
  • събиране на искания за оттегляне на заявления за промяна на участие
  • прехвърляне на средства към фондове за ДПО на други ПОД
  • сключване на договори за допълнително доброволно пенсионно осигуряване между ПОК и потенциални клиенти

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване е вторият стълб на пенсионната система в България. То дава право на:

  • втора допълнителна пенсия на всички родени след 31 декември 1959 чрез участие в универсален пенсионен фонд;
  • пенсия за ранно пенсиониране на работещите първа и втора категория труд, независимо от възрастта, чрез участие в професионален пенсионен фонд.

Регламентирано е в дял втори на Кодекса за социално осигуряване (КСО). Универсалните и професионалните пенсионни фондове се учредяват и управляват от лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Услуги

Подобни статии