социална ангажираност фон публикация
|

Социална ангажираност

Социална ангажираност

Участваме в различни обществени дейности и мероприятия, с цел повишаване на финансовата култура и образование. Организираме обучения и семинари пред служителите на различни организации, образователни институции, за да разясним условията и възможностите за правилно управление на личните финанси, с цел по-добра финансова култура и постигане на по-добри условия на живот.

Нашето поведение е насочено към поемането на отговорности за въздействие върху опазване на околната среда. Според проучвания над 40% от всички изсечени дървета се използват за направата на хартия. Но унищожаването на горите, с цел производство на хартия, е само един от проблемите. Голяма част от хартията обикновено свършва в кошчето за боклук, а изгарянето й в последствие, води до отделянето на вредни газове в атмосферата. Всеки служител, работещ във фирма с засилен документооборот, разпечатва средно 10 000 листа/годишно , 60% от тях обикновено се изхвърлят. Една трета от времето на работното място е прекарано в търсене на различни документи. Затова ние ограничаваме в ежедневната си работа принтирането на хартия, използваме дигитални приложения, с които сме заменили графиците, програмите и проектите, разпечатани на хартия. Прилагаме разделно събиране на отпадъци и рециклиране на хартиените отпадъци. Всеки от нашия екип е част от каузата за опазване на околната среда.

На срещите и обученията, организирани от нас, винаги обръщаме специално внимание на социалната ангажираност на всеки от нас, свързана с опазване на околната среда, всеки ден, като започнем от ежедневните ни дейности. За нас

Подобни статии