стийл оод лого
|

СТИЙЛ ООД дейност

СТИЙЛ ООД, ЕИК 114517724

Представлявано чрез Соня Калинова, Управител и Директор бизнес развитие и Партньорска мрежа

СТИЙЛ ООД извършва дейност на територията на Р.България и е специализирано в предлагане на следните услуги:
  1. Финансово консултиране на физически лица и бизнес клиенти в сегмент „Малки и средни предприятия“, с акцент върху кредитно консултиране във връзка с предоставянето на информация и предложения за банков кредит и/или услуга, и оценка на кредитоспособността, за целите на сключване на договор за банков кредит и/или услуга
  2. Избор на персонален кредитен консултант
  3. Партньор на кредитен посредник, на банкови и небанкови финансови институции:
    Кредит Мастърс ООД (регистриран кредитен посредник при БНБ с рег. No ВСI000087), Банка ДСК ЕАД; Уникредит Булбанк АД; Обединена Българска Банка АД; Юробанк България АД; Алианц банк България АД; Първа Инвестиционна Банка АД; ЦКБ АД; Токуда Банк АД; Инвестбанк АД; Търговска банка Д АД; Общинска банка АД; БНП Париба Лични финанси клон България, Кредит Тръст ООД и други
  4. Партньор на Осигурителен посредник „Пенсионноосигурителна компания ОББ” ЕАД
  5. Застрахователни продукти с партньор Уника България Застрахователна компания
  6. Провеждане и участие в семинари, обучения и мероприятия, свързани с финансовото консултиране, организирани съвместно с партньори, финансови и други институции, с образователна цел и повишаване на експертизата и търговските умения на участниците
  7. Развитие на партньорска мрежа от физически и юридически лица
  8. Финансово консултиране на юридически лица сегмент „Корпоративни клиенти“

Политика за поверителност Общи условия ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни

 

Подобни статии