Информация за администратора на лични данни

Информация за администратора на лични данни СТИЙЛ ООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК: 114517724, e-mail: info@4yourcredits.com, с тел.: 0888314349. Администратор на лични данни Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни Ние обработваме Вашите лични данни на следните основания: Общите условия за използване на Уебсайта; Изрично съгласие…