|

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за обработка на лични данни Във връзка с мое онлайн запитване, с настоящата декларация за съгласие за обработка на лични данни, давам съгласието си, личните ми данни да бъдат: Събирани и обработвани от този уебсайт, във връзка с мое онлайн запитване. Давам съгласието си личните ми данни да бъдат предоставени на дружества,…