СТИЙЛ ООД дейност
|

СТИЙЛ ООД дейност

СТИЙЛ ООД, ЕИК 114517724 Представлявано чрез Соня Калинова, Управител и Директор бизнес развитие и Партньорска мрежа СТИЙЛ ООД извършва дейност на територията на Р.България и е специализирано в предлагане на следните услуги: Финансово консултиране на физически лица и бизнес клиенти в сегмент „Малки и средни предприятия“, с акцент върху кредитно консултиране във връзка с предоставянето…